JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!!!

Kadra

Barbara Jędrzejek

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

historia, muzyka, plastyka - nauczyciel dyplomowany

Ewa Gajda

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

przyroda, biologia, chemia, technika i edukacja dla bezpieczeństwa - nauczyciel mianowany

Lena Gaworska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie wczesnoszkolne, historia, informatyka, zajęcia komputerowe - nauczyciel dyplomowany

Iwona Krawczyk

Funkcja: Bibliotekarz, Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie wczesnoszkolne, bibliotekoznawstwo - nauczyciel dyplomowany

Ewa Kopcik

Funkcja: Nauczyciel

religia, wychowanie do życia w rodzinie - nauczyciel mianowany

Anna Matyja

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język polski, logopedia - nauczyciel dyplomowany

Karolina Olejnik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowanie fizyczne - nauczyciel kontraktowy

Agata Justyna Rozpończyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka, informatyka, przyroda - nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Wawrzyńczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język niemiecki, język angielski, technika z informatyką - nauczyciel dyplomowany

Barbara Zatońska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie wczesnoszkolne - Grupa "O", język angielski- nauczyciel dyplpmowany

Sylwia Możdżeń

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczanie wczesnoszkolne, pedagog - nauczyciel kontraktowy

Joanna Fryś

Funkcja: Nauczyciel

geografia - nauczyciel dyplomowany

Jacek Mariankowski

Funkcja: Nauczyciel

historia, Wiedza o społeczeństwie - nauczyciel dyplomowany;

Magdalena Wieczorek

Funkcja: Nauczyciel

fizyka - nauczyciel dyplomowany

Arkadiusz Stolarski

Funkcja: Nauczyciel

plastyka, technika, zajęcia komputerowe, informatyka - nauczyciel dyplomowany

Olga Ciesielska

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

Pedagog szkolny - nauczyciel dyplomowany

Maja Bielecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Psycholog, Logopeda

Psycholog, zajęcia rewalidacyjne, logopedia - nauczyciel kontraktowy

Ilona Matuszczyk

Funkcja: Nauczyciel

język polski - nauczyciel dyplomowany

Magdalena Cimcioch

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający - nauczyciel kontraktowy

Beata Łacisz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany: matematyka

Joanna Janoch

Funkcja: Nauczyciel

pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym, edukacja wczesnoszkolna- wychowanie przedskolne i nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika - nauczyciel kontraktowy

Agnieszka Próchnicka

Funkcja: Administracja

Sekretarz Szkoły

Elżbieta Borowiecka

Funkcja: Pracownik obsługi

Woźna

Agnieszka Rogaczewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Woźna

Paweł Kopcik

Funkcja: Pracownik obsługi

konserwator
BohaterON